Recent Articles

รวมงานรับปริญญา ม.จุฬา ชุดที่ 3

อัลบั้มนี้เป็นการรวมผลงานถ่ายรูปรับปริญญาวันซ้อมและวันจริงของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชุดที่ 3 ครับ รับถ่ายรูปงานรับปริญญา ติดต่อ 089-149-0194 อ๊อฟ

(บทความ) จ้างช่างภาพงานรับปริญญาในวันสำคัญอย่างไรให้คุ้มค่า

บทความนี้เขียนขึ้นมาเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่เข้ามาอ่านบ้างไม่มากก็น้อยครับ ถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจก็ขอโทษด้วย เพราะเขียนขึ้นมาจากความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆครับ วันรับปริญญา...

รวมงานรับปริญญา ม.จุฬา ชุดที่ 2

อัลบั้มนี้เป็นการรวมผลงานถ่ายรูปรับปริญญาวันซ้อมและวันจริงของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชุดที่ 2 บัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงรวมเป็นอัลบั้มเดียวเลยแล้วกันครับ เพื่อง่ายต่อการรับชมผลงาน รับถ่ายรูปงานรับปริญญา ติดต่อ 089-149-0194 อ๊อฟ

รวมงานรับปริญญา ม.จุฬา ชุดที่ 1

อัลบั้มนี้เป็นการรวมผลงานถ่ายรูปรับปริญญาวันซ้อมและวันจริงของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัณฑิตจากคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีครับ ลงรวมเป็นอัลบั้มเดียวเลยแล้วกันครับ เพื่อง่ายต่อการรับชมผลงาน รับถ่ายรูปงานรับปริญญา ติดต่อ 089-149-0194 อ๊อฟ...

ถ่ายรูปรับปริญญา น้องขวัญ ม.จุฬา

ถ่ายรูปรับปริญญาน้องขวัญ บัณฑิตจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ รับถ่ายรูปงานรับปริญญา ติดต่อ 089-149-0194 อ๊อฟ

รวมงานรับปริญญา ม.ธรรมศาสตร์ ชุดที่ 1

อัลบั้มนี้เป็นการรวมผลงานถ่ายรูปรับปริญญานอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ลงรวมเป็นอัลบั้มเดียวเลยแล้วกันครับ เพื่อง่ายต่อการรับชมผลงาน รับถ่ายรูปงานรับปริญญา ติดต่อ 089-149-0194 อ๊อฟ

รวมงานรับปริญญา ม.ธรรมศาสตร์ ชุดที่ 2

อัลบั้มนี้เป็นการรวมผลงานถ่ายรูปรับปริญญาวันซ้อมและวันจริงของ ม.ธรรมศาสตร์ ลงรวมเป็นอัลบั้มเดียวเลยแล้วกันครับ เพื่อง่ายต่อการรับชมผลงาน รับถ่ายรูปงานรับปริญญา ติดต่อ 089-149-0194 อ๊อฟ ...

รวมงานรับปริญญา ม.เกษตร ชุดที่ 1

อัลบั้มนี้เป็นการรวมผลงานถ่ายรูปรับปริญญานอกรอบ ม.เกษตร ลงรวมเป็นอัลบั้มเดียวเลยแล้วกันครับ เพื่อง่ายต่อการรับชมผลงาน รับถ่ายรูปงานรับปริญญา ติดต่อ 089-149-0194 อ๊อฟ

รวมงานรับปริญญา ม.เกษตร ชุดที่ 2

อัลบั้มนี้เป็นการรวมผลงานถ่ายรูปรับปริญญาวันซ้อม-วันจริง ที่ ม.เกษตร ครับ มีทั้งรูปเดี่ยวและรูปหมู่ รับถ่ายรูปงานรับปริญญา ติดต่อ 089-149-0194 อ๊อฟ

งานรับปริญญา น้องแพค ม.มหิดล

อัลบั้มนี้เป็นการถ่ายรูปงานรับปริญญาน้องแพค บัณฑิตคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช ม.มหิดล ถ่ายสองวันครับ วันซ้อมย่อยที่ ร.พ ศิริราช และวันซ้อมใหญ่ที่ ม.มหิดล ศาลายา เดินถ่ายกันหลายที่เลยครับ เพื่อนๆก็เฮฮากันดี สนุกดีครับ รับถ่ายรูปงานรับปริญญา ติดต่อ 089-149-0194 อ๊อฟ
   
 
 

Get Social