Recent Articles

รวมงานรับปริญญา มหิดลชุดที่ 1

รวมงานรับปริญญา ม.มหิดล ครับ ถ่ายตั้งแต่วันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และรับจริง - น้องเบลล์ คณะทันตะแพทย์ศาสตร์ - น้องเก่ง คณะพยาบาลศาสตร์ รับถ่ายรูปงานรับปริญญา สนใจติดต่อ 089-149-0194 อ๊อฟ Line: Mangkorn57  

รวมงานรับปริญญา ม.จุฬา ชุดที่ 3

อัลบั้มนี้เป็นการรวมผลงานถ่ายรูปรับปริญญาวันซ้อมและวันจริงของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชุดที่ 3 ครับ รับถ่ายรูปงานรับปริญญา ติดต่อ 089-149-0194 อ๊อฟ

(บทความ) จ้างช่างภาพงานรับปริญญาในวันสำคัญอย่างไรให้คุ้มค่า

บทความนี้เขียนขึ้นมาเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่เข้ามาอ่านบ้างไม่มากก็น้อยครับ ถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจก็ขอโทษด้วย เพราะเขียนขึ้นมาจากความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆครับ วันรับปริญญา...

รวมงานรับปริญญา ม.จุฬา ชุดที่ 2

อัลบั้มนี้เป็นการรวมผลงานถ่ายรูปรับปริญญาวันซ้อมและวันจริงของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชุดที่ 2 บัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงรวมเป็นอัลบั้มเดียวเลยแล้วกันครับ เพื่อง่ายต่อการรับชมผลงาน รับถ่ายรูปงานรับปริญญา ติดต่อ 089-149-0194 อ๊อฟ

รวมงานรับปริญญา ม.จุฬา ชุดที่ 1

อัลบั้มนี้เป็นการรวมผลงานถ่ายรูปรับปริญญาวันซ้อมและวันจริงของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัณฑิตจากคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีครับ ลงรวมเป็นอัลบั้มเดียวเลยแล้วกันครับ เพื่อง่ายต่อการรับชมผลงาน รับถ่ายรูปงานรับปริญญา ติดต่อ 089-149-0194 อ๊อฟ...

ถ่ายรูปรับปริญญา น้องขวัญ ม.จุฬา

ถ่ายรูปรับปริญญาน้องขวัญ บัณฑิตจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ รับถ่ายรูปงานรับปริญญา ติดต่อ 089-149-0194 อ๊อฟ

รวมงานรับปริญญา ม.ธรรมศาสตร์ ชุดที่ 1

อัลบั้มนี้เป็นการรวมผลงานถ่ายรูปรับปริญญานอกรอบ ม.ธรรมศาสตร์ ลงรวมเป็นอัลบั้มเดียวเลยแล้วกันครับ เพื่อง่ายต่อการรับชมผลงาน รับถ่ายรูปงานรับปริญญา ติดต่อ 089-149-0194 อ๊อฟ

รวมงานรับปริญญา ม.ธรรมศาสตร์ ชุดที่ 2

อัลบั้มนี้เป็นการรวมผลงานถ่ายรูปรับปริญญาวันซ้อมและวันจริงของ ม.ธรรมศาสตร์ ลงรวมเป็นอัลบั้มเดียวเลยแล้วกันครับ เพื่อง่ายต่อการรับชมผลงาน รับถ่ายรูปงานรับปริญญา ติดต่อ 089-149-0194 อ๊อฟ ...

งานรับปริญญา น้องแป้ง KMITL

ถ่ายรูปงานรับปริญญา น้องแป้ง มหาบัณฑิตจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนพระจอมเกล้าลาดกระบังครับ ทั้งวันถ่ายรูปหมู่และวันรับจริง เดินกันรอบมหาลัยเลยทีเดียว 555 รับถ่ายรูปงานรับปริญญาติดต่อ 089-149-0194 Line: Mangkorn57  

รวมงานรับปริญญา ม.เกษตร ชุดที่ 1

อัลบั้มนี้เป็นการรวมผลงานถ่ายรูปรับปริญญานอกรอบ ม.เกษตร ลงรวมเป็นอัลบั้มเดียวเลยแล้วกันครับ เพื่อง่ายต่อการรับชมผลงาน รับถ่ายรูปงานรับปริญญา ติดต่อ 089-149-0194 อ๊อฟ
   
 
 

Get Social